Fire af projekterne har fået god hjælp fra Odsherred Kommunes erhvervskonsulenter og vil skabe nye arbejdspladser i området.

24 projekter havde søgt om del i tilskuddene fra LAG Midt-Nordvestsjælland ved årets første ansøgningsrunde, og halvdelen blev indstillet til et tilskud for i alt 2,5 mio. kr., heraf går de 1.836.330 kr. til syv projekter i Odsherred Kommune.

Tilskuddene går til Rørvig Dessert, Kaffe & Ko, Café og gårdbutik på Kirsebærgården i Nakke, Isværksted i Egebjerg, parkourbane ved Sommerland Sjælland, formidling af Lammefjordens historie i Adelers Huse og nyt lyd- og lysudstyr til Odsherred Teater.

Odsherred Kommunes erhvervskonsulenter har medvirket med sparring og vejledning i fire erhvervsprojekter, nemlig Rørvig Dessert, Kaffe & Ko, Kirsebærgården og Gekko Park. Det glæder bestyrelsen, at der er god opmærksomhed på muligheden for at søge midlerne, der skal skabe vækst og udvikling i Midt- og Nordvestsjælland. LAG står for Lokale Aktions Grupper og står for at fordele midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Borgmester Thomas Adelskov udtrykker stor tilfredshed med og glæde over udviklingsstøtten til projekterne i Odsherred Kommune.

– Det er alle projekter, som har mulighed for at vokse sig større og dermed skabe flere arbejdspladser i området, og det er også alle projekter, som udnytter og fremhæver de stedbundne kvaliteter i fin harmoni med de fire ben i Geopark Odsherred: landskabet, kulturen, kunsten og råvarerne, siger Thomas Adelskov.

Halvdelen af de indstillede projekter tager afsæt i udvikling, produktion og afsætning af lokale fødevarer. Rørvig Dessert, Kaffe & Ko samt Lejre Micro Pølsemageri er tre relativt unge fødevarevirksomheder, som får støtte til at udvide deres eksisterende kapacitet og forbedre arbejdsprocesserne samtidig.

Isværkstedet ved Egebjerg er derimod en ny virksomhed på vej, der får tilskud til at etablere et værksted, hvor man kan komme og lære om is, smage på lækker is og endda prøve kræfter med selv at lave isen.

Fødevareproduktion er også et centralt forretningselement på Kirsebærgården ved Nakke, som i denne sommer vil udvide med gårdbutik og -café samt en lade til større arrangementer.

I Odsherred lige ved siden af Sommerland Sjælland går Outdoor Gruppen inden længe i gang med at etablere en High Rope-bane, der kort fortalt er en klatrebane på pæle med forskellige udfordringer i 2 til 15 meters højde.

Hvis man ikke er til et adrenalin-kick, som det man kan få på en High Rope-bane, så kan man i stedet besøge Adelers Huse ved Fårevejle og blive klogere på inddæmningen af Lammefjorden og livet på den inddæmmede fjord. Husene kommer til at indeholde bl.a. et lille museum, en café og et forsamlingshus.

Odsherred Teater indstilles til tilskud til nyt lyd- og lysudstyr, så oplevelsen i den nye teatersal kan blive fuldendt.

Herunder findes en nærmere beskrivelse af de projekter i Odsherred, som får tilskud.

Rørvig Dessert
Hos Rørvig Dessert, som laver lækre, håndlavede desserter i glas, har produktionen nået et omfang, som betyder, at der opstår en flaskehals i forbindelse med påsætning af etiketter. Det sker i dag ved håndkraft, men med tilskud fra LAG Midt-Nordvestsjælland bliver det muligt at investere i en etiketpåsætningsmaskine, så kapaciteten kan op mod femdobles. Rørvig Dessert får samtidig tilskud til en ny kølebil, kølerum og et demonstrationskøkken.

Projektholder: Rørvig Dessert. Støttebeløb: 149.752 kr.

Kaffe & Ko 2.0
I Rørvig har også Kaffe & Ko hjemme. Efter et godt første år med kaffeknallerter på Havnen i Rørvig, i Sommerland Sjælland og ved forskellige kulturelle arrangementer er virksomheden klar til at øge kapaciteten til det dobbelte med tilskud fra LAG Midt-Nordvestsjælland. Kaffe & Ko står på tærsklen til et nyt stort samarbejde, hvor den øgede kapacitet er afgørende for samarbejdets succes.

Projektholder: Kaffe & Ko. Støttebeløb: 330.803 kr.

Kirsebærgården – café, gårdbutik, lade til arrangementer
Kirsebærgården på Nakke-halvøen er gennem de seneste år blevet en lokal dynamo, der med kurser, retræter, B&B, samt produktion af en lang række kvalitetsfødevarer har holdt et højt udviklingstempo. Gården har mange besøgende, som gerne vil kunne kigge forbi til en kop kaffe, en is og bare nyde det smukke landsted, men faciliteterne mangler. Derfor indstilles Kirsebærgården til tilskud til at etablere en kombineret gårdbutik og café, samt en lade til de større arrangementer som Fårets dag, høstmarked med mere.

Projektholder: Kirsebærgården. Støttebeløb: 282.411 kr.

Etablering af Isværksted
Nær Egebjerg er Maria Volf Lindhardt og hendes mand ved at etablere et Isværksted på Sonnemosegaard. Her vil de koble Odsherreds tradition for kvalitetsfødevarer med en kulturhistorisk viden om is i Danmark – og verden – konkretiseret i innovativ, lokal ismestring og –læring. Tanken er, at lokale producenter og frivillige, børn og familier, skoleklasser og andre interesserede kan mødes og dyrke den fælles glæde og skabelse af den gode is – på tværs af generationer og nationaliteter.

Projektholder: Maria Volf Lindhardt. Støttebeløb: 200.000 kr.

Etablering af Gekko Park – en del af Outdoor Gruppen
Unge vil også være en vigtig målgruppe for den kommende Gekko Park, som bliver en High Rope-bane tæt på Sommer Sjælland. Gekko Park kommer til at bestå af 6-8 baner, som fordeler sig ud fra et centreret klatretårn med klatrevæg og frit fald, hop samt forskellige rappelling satser, hver med ca. 10-12 aktiviteter og op til ca. 80 platforme på pæle.

Pælene er op til 17 meter høje og opført i Douglasgran, så det fremtræder så naturligt som muligt. Der vil ikke blive anvendt levende træer til banerne. Områdets eksisterende træer vil blive prioriteret højt for at bevare nuværende naturoplevelse.

Banerne vil have forskellige sværhedsgrader og vil henvende sig til alle fra 8 års alderen. Parken vil give de besøgende mulighed for at nyde Odsherreds enestående natur i 2-15 meters højde og samtidigt udfordre sig selv.

Projektholder: Outdoor Gruppen. Støttebeløb: 150.000 kr.

Adelers Huse – Lammefjordens Sjæl
Adelers Huse ved Fårevejle rummer en stor del af Lammefjordens sjæl og historie, og derfor er fire lokale foreninger gået sammen om at renovere, bevare og formidle bygningerne og deres betydning for lokalsamfundet. De to bygninger fra 1931 er hver indrettet med to asylboliger for aldersrentenydere fra Lammefjorden, som kunne få stillet en fribolig til rådighed som aftægtsbolig efter et langt liv som bønder eller landarbejdere på fjorden.

I den sydligste af de to bygninger, skal de to lejligheder indrettes til formidling af stedets kulturhistorie. Den ene lejlighed i dobbelthuset indrettes som en autentisk bolig fra bygningernes fødsel i 1931. Den anden lejlighed indrettes til et kombineret møde- og formidlingssted med mulighed for både studier og formidling af fortællingen om bosætning og opdyrkning af Lammefjorden.

De to lejligheder vil tilsammen danne et lille museum. Den anden bygning indrettes som mødested for Fårevejles borgere, et medborgerhus med en sal, som skal fungere som café for formidlingsstedets besøgende. Salen, der kan rumme 60-70 personer, skal også fungere som forsamlingshus, der kan danne ramme om arrangementer som fx foredrag, møder, teater, musik, film, fester m.m., så den bidrager væsentligt til stedets samlede drift fremover.

De to bygninger forbindes med en mellembygning med hovedindgang fra Adelers Plads. Bygningen indrettes med billetsalg, butik og anretterkøkken til både formidlings- og forsamlingsdele.

Der vil om sommeren være mulighed for udeservering i gårdhaven samt på Adelers Plads. Haven omkring bygningerne indrettes som en traditionel landhave.

Projektholder: Adelers Huse. Støttebeløb: 400.000 kr.

Lys over land – Odsherred Teater som kulturel, social og erhvervsfremmende dynamo
Projektet skal skabe mere liv og aktivitet i Nykøbing Sjælland med Odsherred Teater som dynamo. Dette skal ske ved at udbygge teatret med en ny og større sal, der kan rumme flere mennesker og benyttes til mange forskellige aktiviteter, som kan tiltrække en større og bredere målgruppe. For at give gæsterne en god oplevelse i den nye sal skal teaterets lys- og lydudstyr opgraderes, og det er dette udstyr, der indstilles tilskud til.

Projektholder: Odsherred Teater. Støttebeløb: 323.364 kr.

Foto af Rørvig Dessert, fotograf: Claus Starup