Odden Skytteforening generalforsamling

Odden Skytteforening afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 28. februar 2018, på adressen Søndervangsvej 29, 4583 Sj. Odde.

Generalforsamlingen starter kl. 1900. Hovedpunktet på dagsordenen vil formentlig blive foreningens fortsatte eksistens.

Forslag til dagsordenen kan sendes til bestyrelsen senest 14. februar 2018, evt. på mailadressen osf@oddenportalen.dk .

2018-01-23T00:16:22+00:00