Landsby Makeover for sjette gang

Odsherred Kommune indbyder igen til dyst mellem landsbyer om den bedste
forskønnelse ud fra kriterierne æstetik, fællesskab og godt håndværk.
Informationsaften i Vig Forsamlingshus 29. januar 2018.

For sjette år i træk indbyder Odsherred Kommune til en venskabelig dyst mellem byer,
kvarterer og veje om den bedste forskønnelse og sætter 50.000 kroner på højkant til vinderne.
Fem byer kan deltage i årets Landsby Makeover, som forløber hen over foråret og kulminerer i
maj måned. I år bedømmes projekterne ud fra ”æstetik, fællesskab og godt håndværk”. Det
handler nemlig om at engagere og involvere flest mulige af landsbyens, vejens eller kvarterets
beboere. Alle kan deltage og være med til et fælles forskønnelsesprojekt, som udføres i god
håndværksmæssig kvalitet til glæde for ikke bare alle i området, men også besøgende og
gæster.

De fem landsbyer, veje eller bykvarterer, som, på baggrund af en ansøgning, udvælges til at
dyste, får hver 25.000 kroner at gøre godt med og vinderne derudover de 50.000 kr.

Mindst 10 husstande
Alle, der opfylder kriterierne og består af mindst 10 husstande, kan deltage. Du kan komme og
høre meget mere om årets Landsby Makeover ved et informationsmøde i Vig Forsamlingshus
mandag den 29. januar 2018 kl. 19-22.

Sidste års vinder var landsbyen Bjergesø, som på fornemmeste vis ikke blot havde forskønnet
deres landsby med en bålhytte, men som også havde inddraget gamle sagn og landskabet,
ligesom folk i alle aldre var en del af deres makeover. Håbet er, at de deltagende lokalsamfund
i 2018 også vil prøve kræfter med, hvordan man kan udvikle sit sted. På informationsmødet
mandag den 29. januar i Vig Forsamlingshus, kan man ud over at høre om kriterierne for at
være med, også få inspiration til, hvordan man kan inddrage kort, gamle fortællinger, naturen
og landskabet i sit projekt.

Dommere fortæller
Til informationsmødet vil man også blive præsenteret for de tre dommere, der skal vurdere
lokalsamfundenes makeover. Det er bådebygger Bjørn Svenlin, der vil fortælle om godt
håndværk. Dernæst Morten Hylleberg fra Egebjerg, der er iværksætter og ildsjæl og vil fortælle
om fællesskab og betydningen heraf. Den tredje dommer Nanna Færgemann, der er arkitekt og
snedker, fortæller om forskønnelse.

Fra Odsherred Kommune kommer Heidi Bonde og fortæller, hvordan du kan anvende
kommunens elektroniske kort til at finde oplysninger om bl.a. lokalplanforhold og lignende for
dit område. Bibliotekar Jens Hjorth Hansen, Odsherred Biblioteker, vil fortælle om, hvordan
man kan benytte Vig bibliotek til at styrke sit projekt, og geolog Jakob Walløe vil fortælle om,
hvordan I kan indtænke landskabet og Geopark Odsherred i projektet. Endelig vil der være
mulighed for at få svar på lovgivningsspørgsmål af leder af Natur, Miljø og trafik Michael Bay.

Onsdag den 21. februar vil der være mulighed for at deltage i en workshop, hvor kommunens
fagmedarbejdere fra bl.a. Natur, Miljø og Trafik vil kunne svare på spørgsmål om, hvad der kan
lade sig gøre at bygge i fx en landsby.

Ansøgningsfristen for at være med i årets Landsby Makeover er sat til torsdag den 1. marts, og
torsdag den 22. marts får ansøgerne besked om, hvilke fem områder, der er udvalgt af
dommerne. 19. april mødes de udvalgte fem landsbyer/områder så og fortæller mere om deres
projekt.

Torsdag den 31. maj tager dommerne på rundtur til alle projekterne, og vinderprojektet kåres
om aftenen.

Følgende byer har forudgående fem år deltaget i Landsby Makeover: Asnæs, Bjergesø, Egebjerg,
Fårevejle, Grevinge, Herrestrup, Hølkerup, Hørve, Høve, Korvethusene Nykøbing Havn, Kårup
Bakker, Lumsås, Nr. Asmindrup, Overby, Rørvig-Nakke Bylaug, Stenstrup, Vig, Skippinge,
Vallekilde.

https://landsbymakeover.wordpress.com/

Foto fra tidligere års landsbymakeover foto: Claus Starup

2018-01-17T17:44:59+00:00