Odsherred Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 1,245 mio. kr. fra
Byfornyelsens forsøgspulje 2017 om landsbypartnerskaber.

Projektet ”Levedygtige Landsbyer – hele livet” sker i samarbejde med firmaet ”Se til Siden”,
som arbejder med landsbyudvikling og projektudvikling. Med projektet sættes der fokus på byer
og lokalsamfunds rolle i boligudvikling og bosætning. Midlerne er konkret afsæt til etablering af
en landsbyvirksomhed, som opkøber og istandsætter tomme boliger med henblik på både at
tiltrække børnefamilier og fastholde ældre i landsbyen.

Odsherreds borgmester Thomas Adelskov siger om projektet:

– Dette projekt er en rigtig god start for det nye Lokalforumsudvalg, som skal arbejde med
bosætning. Det passer lige ind i vores eksisterende arbejde og fokus på byer og lokalsamfund og
disses udvikling og giver en fantastisk mulighed for vores byer og lokalsamfund til at få nye
kompetencer og økonomisk hjælp til at istandsætte og bygge boliger og gøre byerne attraktive
for både børnefamilier og ældre.

Projektet kører i 2018 og starter med at finde et passende case-område. Lige som i
landsbymakeover vil Odsherred Kommune invitere til at byer og lokalsamfund byder ind med en
passende bygning og en projektbeskrivelse.

Den udvalgte landsby vil få 400.000 kr. som indskud til opkøb af et konkret bygning og praktisk
vejledning i at danne en landsbyvirksomhed samt det juridiske og forretningsmæssige knowhow
til opkøb og omdannelse af boliger. Projektet bliver fulgt at et vejledningspanel som vil hjælpe
med jura, arkitektur, planlægning, strategi, kommunikation og forretningsudvikling.

– Vi er rigtig glad for tilskuddet og håber på at vores byer og lokalsamfund kan se mulighederne i
projektet. Det er særlig spændende, at projektet giver økonomisk støtte til det konkrete opkøb
af bygningen. Lykkes det at danne en kooperativ virksomhed i Odsherred, kan vi være med til at
sætte en ny dagsorden for landdistrikterne og inspirere andre landsbyer – ikke kun i Odsherred,
men i hele landet, siger projektleder Nastasja Ernst.