Generalforsamling i Sjællands Odde Fællesråd

indkaldes til generalforsamling i Sjællands Odde Fællesråd,
mandag den 26. februar, kl. 18:00 i Odden Forsamlingshus med dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning
3. Regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg i henhold til vedtægternes § 6. På valg er Jørgen Revsbech og Knud Erik Meinertz, begge modtager genvalg. Suppleant Peter Nielsen modtager genvalg. Revisor Kristian Massey-Møller modtager genvalg.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlingen er alle foreningers bestyrelser og interesserede medlemmer i øvrigt er velkomne med orientering om hvad der sker der i jeres foreninger?

Og en snak om forslag til fremtidige fælles foreningsaktivitet – er der f.eks. brug for viden om brugen af Sociale medier, kan vi være fælles om bidrag til en foredragsholder til fredags café? ……..

Forventet sluttid kl. 19:00, så vi kan nå at deltage i orienteringsmødet vedr. DR3´s optagelse af en ungdomsserie.

Tilmelding til Jørgen Revsbech på tlf. 61793918 eller mail: sof@oddenportalen.dk senest søndag den, 18/2 2018.

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen i Sjællands Odde Fællesråd
Jørgen Revsbech, Jette Rude, Michael Petersen, Knud Erik Meinertz og Susan Elisiussen

2018-02-14T22:48:17+00:00