Nyt fra Sjællands odde aktivitetshus

Kære medlemmer/interessenter!

Det sidste nye fra vores projekt i huset på Oddenvej 296.

I lørdags fik vi ryddet en forhindring mere af vejen, idet vi afholdt den ekstraordinære generalforsamling, der skulle bestemme vores fremtidige navn, og godkende de vedtægtsændringer, der blev lavet i forbindelse med overtagelsen fra kommunen pr. 1/7-2017.

De blev godkendt af de fremmødte og vi afgjorde hvad husets navn skal være, nemlig “Sjællands Odde Aktivitetshus”
Det var et kompromis mellem de fremmødte, så derfor bestemte generalforsamlingen at det var alle de tilstedeværende, der skulle dele præmien.

I fredags havde vi indbudt alle med et CVR nummer i det nordlige Odsherred til et møde i Superbrugsen, Hvor Michael fremlagde vores projekt.
Der kom lovning på midler ind, og også et ønske om at få lavet en omkostningsberegning på vedligeholdelse de næste 10 år, og en måling af evt. skimmelsvamp.

Det skete oven på en torsdag, hvor Dragsholm sparekasse havde givet tilsagn om at låne os et beløb, på ca. 70% af de totale omkostninger på en god million.
Så vi kan slå fast, at deres tilsagn dækker udgiften til ombygning af huset til lægeklinik, der i øvrigt lejer på markedsmæssige vilkår, og vi skal ikke betale ekstra for at gå til læge her på Sjællands Odde, men skabe vilkår for udvikling

Der mangler stadig penge til kloakering, ca. 300.000 kr., og til de omkostninger, der er ved købet af huset, bl.a. tinglysning og stempel.
Derfor mødet med de erhvervsdrivende og derfor den kampagne vi sætter i gang, for at få områdets beboere til at donere et beløb, stort eller lille. Vi deler flyers ud til alle husstande i 4583. En 100 kr. fra hver af lægens patienter vil give 120.000 kr.

Vi delte foldere ud i Superbrugsen lørdag, og gjorde også forrige lørdag, til sommerhusgæster og fastboende, og der har været gavmilde donorer .

Vi glæder os over, at det går den rigtige vej og i må gerne fortælle den gode historie videre.

Mvh. Bestyrelsen for Sjællands Odde Aktivitetshus

information omkring foreningen

2017-12-04T15:03:08+00:00