"Vi vil fred her til lands, sankte Hans sankte Hans"

I "gamle dage" stod Sjællands Odde Erhvervsforening for at holde Skt. Hans aften på Odden Havn, men de senere år har arrangementet været afviklet af frivillige - som bare gør det!

Fra tirsdag d 6 juni åbner der satellit-klinik på Odden.

Det er Ulf Bern Jensen som har konsultation i Nykøbing Sj. der åbner op for konsultation på Odden, når Torben Steen Hansen stopper ved udgangen af maj måned.

Fod på Odden

Nye vandrestier på Sjællands Odde

Efter et mangeårigt forberedelsesarbejde er der nu etableret ni nye vandrestier på Sjællands Odde.

Otte af de nye stier er tværgående og åbner op for adgang til kysten fra Oddenvejen eller Søndervangsvej, mens den sidste sti går fra Overby til Hvidelykkegaard øst for Overby. Samlet giver de ni stier mulighed for vandreture på i alt 7,5 kilometer. Seks af de nye stier åbner for adgang til Kattegatkysten, mens tre ender ved Sejrøbugten. .

Kort over større veje og mindre trampestier 

Sjællands Odde, som strækker sig fra Lumsåsen i øst til Gniben i vest, er 20 km. lang. Odden fortsætter som en undersøisk 8 km. langt stenrev mod nordvest. De højtbeliggende områder på Odden er morænedannelser fra den seneste istids gletchere. Disse moræne-øer blev senere sammenhængende gennem havaflejringer i forbindelse med den almindelige landhævning.

Festivalen er den sidste weekend i juli. Foregår i Geopark Odsherreds skønne landskab.fra den 28. juli til 30. juli.
Med en stor åbning af festivalen den 27. juli. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Lystfiskerkappestrid og en stor havnefest med muntert samvær, god mad, musik, aktiviteter samt et hav af lystfiskerhistorier er i vente ved Odden Havn på Sjællands Odde i dagene 18.-20. august 2017.

Sider